TRIBOLOGEN

Underhållssystem och smörjtekniska hjälpprogram

Sedan årsskiftet är SKF ny ägare av Tribologen och hela dess erbjudande.

Tribologens produkter är effektiva hjälpmedel för att förenkla och säkerställa rätt smörjunderhåll.

Kontakta oss gärna om du är intresserad eller har frågor.

Tribologen Underhåll

Tribologen Underhåll är ett unikt underhållsprogram för hantering av allt förebyggande och avhjälpande underhåll.

Programmet har speciellt anpassats för att tillgodose UH-avdelningens behov av enkla och bra hjälpmedel.

Mer informationDemo-video

Tribologen Smörjning

Tribologen Smörjning är ett renodlat verktyg för smörjunderhållet.

Arbetet med Tribologen startades upp på grund av att flera undersökningar visat att ju mer komplext ett underhållsprogram är ju mindre används det av de personer som utför det praktiska underhållet.

Mer informationDemo-video

Tribologen Viskoteket

Smörjtekniskt felsöknings- och dimensioneringsprogram med mycket användarvänligt gränssnitt.

Minimera risker och bekräfta dimensionering och intervallsättning på ett enkelt sätt.