Underhållsskolan

Vi har både längre och kortare utbildningar i ämnena smörjning och underhåll

Vår mest populära utbildning idag är kursen Hur vi undviker slitage (Utbildningssteg 1) med vår föreläsare Richard Wolffelt. Mer än 6000 personer har hittills gått denna kurs! Kursen behandlar främst grunderna i ett bra förebyggande underhåll, maskinelement, slitagetyper och smörjning. Kursen är bred och riktar sig till alla som arbetar med maskinfrågor på en underhållsavdelning. Den är lika bra för mekaniker som för uh-ingenjörer och operatörer.

Vanliga kurskommentarer efter avslutad kurs:

 • "Den här kursen borde jag gått för 20 år sedan. Då hade många misstag kunnat undvikas."
 • "Den här kursen borde alla på verkstaden gå."
 • "Bästa kursen jag gått."

Utöver denna grundkurs har vi kurser i både smörjning och underhåll. Begär gärna ett eget anpassat kursförslag. Nedan ser du innehållet i vår populära Utbildningssteg 1-kurs i Underhåll och Tribologi.

Utbildningssteg 1: Hur vi undviker slitage (2-3 dagar)

 • Underhåll och tillgänglighetstal (TAK/OEE)
 • Underhållsterminologi SS-EN 13306
 • Industrihistorik och oljans betydelse
 • Smörjningens betydelse för driftsäkerheten
 • Friktion
 • Maskinelement (glidlager, rullager, växlar och gejdrar)
 • Slitagetyper (5 st) och hur vi undviker dessa
 • Lambda-värde och Stribeck-kurvan
 • Oljor, viskositet och sammansättning
 • Syntet / mineral
 • Fett, nlgi-tal och sammansättning
 • Rätt fettmängd och rätt smörjintervall
 • Föroreningar i smörjmedel
 • Miljö och hälsa
 • Livsmedelsgodkända smörjmedel
 • Dimensionera med rätt viskositet / tips hjälpmedel

Utbildningssteg 2: Analys, renhet, hjälpverktyg mm

 • Renhet och filtrering
 • Allmänt om renhet och olja
 • Partiklar
 • Vatten
 • Luft
 • Reningsmetoder
 • Dynamiska spel
 • Avskiljningsgrad och Beta-värde
 • ISO 4406
 • Hjälpmedel i smörjarbetet
 • Inledning + lagring av olja
 • Oljeboden
 • Smörjutrustning fett
 • Smörjutrustning olja
 • Centralsmörjning
 • Smörjschemor
 • Dimensioneringsverktyg
 • Oljeanalyser
 • Vilka frågor ger oljeanalysen svar på?
 • Egna oljeanalyser
 • Laboratorieanalyser
 • Oljeprovstagning
 • Dimensionering

Utbildningssteg 3: Dimensionering, klassning, felsökning mm

 • Dimensionering med hjälp av Viskoteket
 • Vi tar fram rätt oljeviskositet till ett lager
 • Vi bestämmer smörjntervallen för lager och kompenserar för miljöfaktorer
 • Kontroll av aktuell oljefilm I växlar
 • Vi kvalitetsklassar ett hydraulsystem
 • Vi kontrollerar oljefilmen i ett glidlager
 • Felsökning av rullningslager, glidlager, hydraul och kuggväxlar
 • Hur långa blir intervallen?
 • Triboloexikon
 • Omvandlingar
 • Vilka oljor går att blanda?
 • Vilka fetter går att blanda?
 • Blanda rätt viskositet
 • Vilka tätningsmaterial tål min olja?
 • Föroreningsgrad oljor
 • NAS 1638
 • ISO 4406
 • Jämförelse ISO och NAS
 • mm

Utbildningssteg 4: Certifierad tribologi- & smörjmedelstekniker

Tribologen kan erbjuda en komplett tribologi- & smörjutbildning som lär ut hur man bygger upp ett smörjunderhåll i världsklass. Efter de genomförda tre grundkurserna finns möjlighet till certifiering som smörjmedelstekniker.

Utbildningen består av tre kursdelar om vardera tre dagar. Därefter följer sista delen som består av två repetitions- och instuderingsdagar samt en tentamensdag.

Efter godkänd certifiering har både du och din arbetsgivare ett kvitto på att du har de tribologikunskaper som krävs för att lyfta smörjunderhållet till nya nivåer. Din arbetsgivare kan vara säker på att du har de rätta kunskaperna inom smörjunderhåll som krävs för att ligga i frontlinjen i dagens hårda konkurrens. Och du får Tribologikunskaper i världsklass!

Utbildningen är framtagen för dig som vill utveckla dig inom smörjning och tribologi och få ett bevis på dina kunskaper. Kursen behandlar grundläggande och moderna metoder inom smörjunderhållsområdet.

Deltagarna skall få så breda kunskaper under kursen att de aktivt kan ta fullt ansvar för smörjverksamheten och dessutom medverka till att smörjverksamheten utvecklas.

Efter godkänd tentamen utfärdas ett kunskapsbevis/certifikat som är kvittot på att kursdeltagaren behärskar de kunskapsområden som förekommer inom tribologi och smörjning.

För att gå vidare till tentamen krävs att deltagaren genomgått Tribologi och smörjteknik del 1, del 2 och del 3. Den avslutande kursdelen består av 2 repetitions- och instuderingsdagar följt av tentamen dag 3. Vissa självstudier utanför kursen krävs ofta för att klara tentamen.

Utbildningens innehåll
 • Tribologi, friktionstyper, slitagelära, skillnaden på olika maskinelement, egenskaper, lambda/kappa
 • Olja och fett och tekniska provningsmetoder
 • Lagerteknik
 • Standarder som du bör känna till (SAE,API, JASO, ACEA, DIN, ISO m.fl.)
 • Hur du bygger upp ett smörjunderhåll i världsklass
 • Vilka ekonomiska besparingar som kan göras med olika tribologiska åtgärder
 • Vilka energibesparingar som kan göras med rätt smörjmedelsval
 • Hur du skall jämföra olika smörjmedels prestanda och hur du väljer det bästa smörjmedlet för arbetet
 • Hur du förlänger oljebytesintervallerna och minskar oljeförbrukningen utan ökad risk för slitage
 • Hur du skapar ”Oil Quality Management” med fokus på minskad oljeanvändning och minskat resurs-användande
 • Hur du gör en tribologisk problemlösning i haverifall
 • Reningsmetoder
 • Hur du klassar filter och väljer rätt filter för varje applikation
 • Förstå och känna till allmänna uh-begrepp som LCC, RCM, TAK/OEE, TPM, 5S Driftsäkerhet, Tillgänglighet, m.f
Kursen vänder sig till:

Smörjare, smörjtekniker, smörjansvariga, underhållsansvariga, underhållsingenjörer, FU-ansvariga, driftsäkerhetsingenjörer och smörjmedelsingenjörer samt säljare och smörjmedelstekniker på oljebolag.

Kurslängd:

Tribologi och smörjteknik del 1, del 2 och del 3 är tre dagar vardera. Till detta kommer två repetitionsdagar med förberedelser inför den tredje dagen, då tentamen genomförs.

Kursens syfte:

Deltagarna skall efter kursen ha tribologiska kunskaper i världsklass.