Tribologen Underhåll

Tribologen Underhåll är ett unikt underhållsprogram för hantering av allt förebyggande och avhjälpande underhåll. Programmet har speciellt anpassats för att tillgodose UH-avdelningens behov av enkla och bra hjälpmedel

Tribologen Underhåll är verktyget som hjälper dig att ha full kontroll på vad som har gjorts och vad som skall göras i framtiden. Det mindre och medelstora företaget använder programmet som ett effektivt underhållssystem för hantering av periodiskt maskinunderhåll-FU, felanmälningar-arbetsorder och inköp-förråd. Det stora företaget använder systemet som en kompletterande smörj- och servicemodul till det befintliga UH-system. Mycket ansträngning har lagts på att få enkla och bra funktioner som gör programmet mycket lättanvänt och tidseffektivt.

 Tribologen Underhåll del 1
 Tribologen Underhåll del 2
 Tribologen Underhåll del 3

Tribologen Smörjning

Tribologen Smörjning är ett renodlat verktyg för smörjunderhållet - enkelt, lättanvänt och begripligt. Ett underhållsverktyg för verkligheten

Arbetet med Tribologen startades upp på grund av att flera undersökningar visat att ju mer komplext ett underhållsprogram är ju mindre används det av de personer som utför det praktiska underhållet. Speciellt gällde detta smörjsidan som oftast administrerar flest UH-punkter i anläggningen utan att ha tillgång till ett bra hjälpverktyg. Tribologen Smörjning fyller denna lucka tack vare många bra specialfunktioner framtagna specifikt för smörjunderhållet.

 Tribologen Smörjning del 1
 Tribologen Smörjning del 2
 Tribologen Smörjning del 3

Smörjsidans tuffa uppgift

Ett medelstort företag har ofta tusentals smörjpunkter att sköta och i grunden ligger maskintillverkarnas rekommendationer för service och underhåll. De personer som ansvarar för att alla smörjpunkter blir utförda på rätt sätt, vid rätt tidpunkt, på rätt antal ställen, med rätt utrustning och med rätt typ av smörjmedel har en mycket komplex uppgift framför sig.

De som provat att lägga in återkommande smörjronder i konventionella underhållsprogram finner ofta att dessa inte är anpassade för smörjsidans krav. Att t.ex. basera smörjronder på stående arbetsorders är ingen framkomlig väg om ni vill kunna bocka av på detaljnivå. Ofta saknas viktiga tabeller med detaljinformation om aktuell produkt, antal nipplar, antal gram fett, volym i växlar och vilken smörjmetod som används på det aktuella smörjstället. Tribologen Smörjning har just denna detaljinformation som är så viktig för att erhålla full kontroll i smörjarbetet.

Tribologen Viskoteket

Smörjtekniskt felsöknings- och dimensioneringsprogram med mycket användarvänligt gränssnitt. Trygga beslut med hjälp av beräkningar

Tribologen Viskoteket är ett program framtaget för intervallsättning av smörjpunkter, val av oljeviskositet och för att beräkna rätt fettmängd till lager. Det är också ett analys- och felsökningsprogram för rullningslager, kuggväxlar, glidlager och snäckväxlar. Dessutom ingår kontrollverktyg av livslängdsfaktorn för rullningslager (a23) samt ABC-klassning av hydraulsystem mm.

 Tribologen Viskoteket