Konsulttjänster

Det finns i företaget en bred kunskap från oljebolagsvärlden och därför har många av våra uppdrag ofta koncentrerats kring just smörjfrågor

Vi kan därigenom erbjuda ett helt produktneutralt konsultstöd gällande:

 • Nulägesanalyser
 • Förslag till förbättringsåtgärder
 • Sortimentsbantningar
 • Produktvalsfrågor
 • Haveriutredningar
 • Lyft ert smörjunderhåll till världsklass

Konsultuppdragen kan även innebära en resursförstärkning direkt i underhållsorganisationen.

Packat och klart

Vanligaste konsultuppdraget är idag systematisering av underhålls- och smörjrutiner vid uppbyggandet av nytt underhållsprogram.

Vi kallar denna lösning för "Packat och klart". Tidsåtgång ca 2-10 dagar beroende på anläggningens storlek. Inventeringar som dessa tillhör vår vardag i arbetet med Tribologen Underhållsprogram vilket gör att detta som regel går fort och effektivt. Begär gärna referenser och en offert för er anläggning.

Beställ
Tydligt arbetsflöde vid systematisering av rutiner

För att ta ert underhåll till världsklass använder vi följande arbetsflöde:

 1. Uppbyggnad fabriks-hierarki
 2. Inventering + fotografering av maskinparkens samtliga UH-punkter
 3. Intervallsättning
 4. Fastställande av gångordningar
 5. Inskrivning på maskinkorten + inläggning av bilder
 6. Klart för att ta ut den första veckolistan och/eller göra arbetsorder